Dolegliwości bólowe związane z kręgosłupem.

Gabinet Terapii Naturalnych Barlinek
Gabinet Terapii Naturalnych Barlinek

Dolegliwości bólowe związane z kręgosłupem.

Od czasu jak tylko na Ziemi pojawiły się kręgowce, to pojawiły się również problemy z funkcjonowaniem kręgosłupa. Problemy dotyczą zarówno ludzi, jaki i zwierząt. Jak wiadomo, sam kręgosłup pełni nie tylko funkcję stabilizującą, odpowiedzialną za pionizację ciała (gdyby tak było, wszystkie kręgowce przyjmowały by postawę pionową, a wiadomo, że tak nie jest), ale przede wszystkim kręgosłup pełni funkcję ochronną dla rdzenia kręgowego (Ośrodkowego Układu Nerwowego), a wraz z żebrami ochrania również narządy wewnętrzne. Można, więc śmiało powiedzieć, że odpowiedzialny jest za funkcjonowanie wszystkich struktur w naszym organizmie znajdujących się poniżej czaszki, choć i na budowę i funkcjonowanie mózgoczaszki i twarzoczaszki ma ogromny wpływ. Jest również narządem ruchu, poprzez dźwignię mechaniczną dla elementów ruchomych takich jak więzadła i mięśnie, unerwiane przez Obwodowy Układ Nerwowy. Dotyczy to zarówno mięśni, które bezpośrednio przyczepiają się do niego, jak również tych, które nie mają bezpośrednich przyczepów przykręgosłupowych ale unerwiane są z poszczególnych jego segmentów. Praca mięśni z kolei ma istotny wpływ na funkcjonowanie więzadeł.

Dlatego dobry kręgarz zajmuje się nie tylko kręgosłupem ale również wszystkimi stawami obwodowymi, wiązadłami oraz mięśniami. Jednym słowem całym narządem ruchu. Należy pamiętać o tym, że na ruchomość naszego ciała składa się suma ruchomości wszystkich jego elementów ruchomych (mięśnie, więzadła i kości) elementów, które odżywiają te struktury oraz odbierają zużyte produkty przemiany materii (naczynia krwionośne i limfatyczne), jak i układu sterowania poprzez wspomniany wyżej, Ośrodkowy Układ Nerwowy i Obwodowy Układ Nerwowy.

Jak zauważono, problemy jednej struktury, potrafią i często kompensują się w innej, a strefa bólu nie jest strefą przyczyny zaburzenia, a jedynie jego wskaźnikiem. W związku z tym dochodzimy do wniosku jak bardzo potrzebne jest spojrzenie holistyczne na dany problem, a nie zajmowanie się poszczególnymi jego elementami. Tym zagadnieniem zajmuje się kręgarstwo definiowane, jako zbiór technik wykonywanych na elementu kostne w celu poprawienia funkcjonowania ciał.

Zapraszamy na zabiegi do naszego gabinetu!

Gabinet Terapii Naturalnych
Barlinek ul.Niepodległości 9
Tel. 600 837 131, 662 012 947

Gabinet Terapii Naturalnych Barlinek
kręgarstwo

Udostępnij jeśli ten artykuł Ci się podobał: